alt

ENERJİ
KALİTESİ

Sümer Elektrik, endüstriyel sanayi sektörünü yakından takip ederek, sektörün karşılaşabileceği sorunları araştırmakta ve yatırımlarını bu alanda yapmaktadır. Elektrik alanında Dünya ile paralel olarak gelişmeleri kendi firmasına uygulayarak, kalite ve teknoloji standartlarını yakalamıştır. Tesislerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi tasarruflu, gücü ise yüksek performans da sağlamaktadır. Makinaların oluşturduğu parazitleri filtreleme sistemi ile ortadan kaldıran Sümer Elektrik, enerji kalitesi alanında Ar-Ge çalışmaları ile çözüm üretmeye devam etmektedir.

  • Harmonik eliminasyon.
  • Güç kalitesi ölçümleri.
  • Aydınlatma optimizasyonu.
  • Termal ölçümler.
  • Enerji kalitesi danışmanlığı.